Karta över Örgryte torp
5
6
1
2
3
4
7
8

Välkommen till Örgryte torp

Delsjöområdet utanför dörren, ett hav av vitsippor på våren och en cykeltur till Avenyn på tio minuter ger dig det bästa av två världar. Du bor helt enkelt mitt i ett grönskande naturområde med stadens hela utbud alldeles i närheten.

Här finns plats för alla som längtar efter upplevelser och rekreation. Örgryte Torp är lika mycket en entré för göteborgare som vill använda Delsjöområdet för friluftsliv, som ett attraktivt område att bo i.

Det hållbara och vackra präglar bostäderna i Örgryte Torp. De nya klimatvänliga husen smälter in i miljön och det finns inga gränser mellan området och naturen runtomkring. De charmiga bostäderna finns i olika storlekar och former för skiftande behov.

Livet här inbjuder till gemenskap och en inspirerande tillvaro i samklang med omgivningarna. Cykeln är ett naturligt transportmedel, vid sidan av spårvagnen strax utanför. Garage under mark lämnar gatorna fria för lek och utevistelse. Detta är området för den moderna miljömedvetna människan, som söker livskvalitet både i staden och naturen – nu och för lång tid framåt.

Detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en detaljplan för bostäder vid Stora Torp, vilken antogs i Byggnadsnämnden på försommaren 2012. Efter överklaganden vann detaljplanen laga kraft den 30 januari 2014. Om du vill titta på handlingarna i planen så hittar du dem på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Hus i området

5

POSEIDON

64 hyresrättslägenheter
Produktion pågår
Preliminär inflyttning från juni 2017
Lägenheterna förmedlas via Boplats
6

HSB
Studio 2

96 bostadsrättslägenheter
Slutsålt. Byggnation pågår
Preliminär inflyttning från augusti 2017
1

HSB
Studio 1

59 bostadsrättslägenheter
Slutsålt. Byggnation pågår
Inflyttning från juni 2016
2

NCC
BRF Ängshusen

70 bostadsrättslägenheter
Slutsålt. Byggnation pågår
Preliminär inflyttning från augusti 2016
3

SKANSKA
BRF Synvillan

87 bostadsrättslägenheter
Slutsålt. Byggnation pågår
Preliminär inflyttning från maj 2017
4

POSEIDON

155 hyresrättslägenheter
Projektering pågår
Byggnation startar sommaren 2016
Preliminär inflyttning våren 2018
Lägenheterna förmedlas via Boplats
7

NCC
Radhus

24 radhus med äganderätt
Slutsålt. Byggnation pågår
Preliminär inflyttning från oktober 2016
8

SKANSKA
Radhus

24 radhus med äganderätt
Försäljning pågår
Byggnation pågår
Preliminär inflyttning hösten 2017

500 nya bostäder

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg pågår nu byggandet av mer än 500 nya bostäder.

Örgryte Torp bebyggs med drygt 300 bostadsrättslägenheter, ca 200 hyresrätts-lägenheter och 48 radhus med äganderätt. Det blir också en förskola med fyra avdelningar samt en mindre verksamhetslokal. I sju av de åtta bostadsprojekten är produktionen i full gång och Trafikkontorets utbyggnad av infrastrukturen pågår också. Första inflyttningen sker i juni 2016.

Vi som bygger

Byggherrarna i Örgryte Torp är HSB, NCC, Skanska och Bostads AB Poseidon. Älvstranden Utveckling är marksäljare och koordinator. Klicka på logotyperna nedan för att läsa mer om respektive byggherres projekt.

Projektets samordning

Älvstranden Utveckling AB och Fastighetskontoret ägde marken inom området. Efter att detaljplanen vann laga kraft såldes marken till respektive byggherre. Älvstranden Utveckling AB fortsätter att leda byggherregruppen i Örgryte Torp och är ansvarig för samordningen i projektet.

Läs mer på www.alvstranden.com

 

ALVSTRANDEN_LOGO_STAENDE_DEVIS_RGB_small